fbpx
Media PocketMedia Pocket

Hyödyt yrityksille

Videoiden ja muiden digitaalisen sisällön tuotanto on lisääntynyt huomattavasti. Yritysten kohderyhmän edustajat viettävät yhä enemmän työ- ja vapaa-aikaansa sosiaalisen median kanavissa digitaalista sisältöä kuluttaen. Nykypäivänä jokainen yritys onkin tavallaan mediayritys. Digitaalisesta aineistonhallinnasta on tullut oleellinen osa IT-strategiaa toiminnan tehostamisen näkökulmasta.

Media Tailorin järjestelmät edistävät tehokkuuttasi pitämällä kaikki arvokkaat mediatiedostot saatavilla yhdessä keskitetyssä alustassa. Järjestelmämme hoitaa arkiset tehtävät suurten tiedostomäärien hallinnassa, jolloin tiimisi käyttää vähemmän aikaa materiaalin etsimiseen.

Tiedostojen etsiminen on vähäistä arvoa tuottavaa toimintaa. Ei ole järkevää hukata koulutetun henkilökunnan aikaa ja ammattitaitoa.

Media Tailorin järjestelmällä säästetty aika voidaan käyttää arvokkaampaan toimintaan kuten projektien luomiseen ja jalkauttamiseen. Työntekijäsi ovat tyytyväisempiä käyttäessään aikaansa arvokkaiden sisältöjen luomiseen, jotka tuovat tulosta yrityksellesi. Näin ollen ammattitaito hyödynnetään täysimääräisesti.

Kun media-aineistojen hallinnan prosessit ovat tehokkaita – vältytään pullonkauloilta, siiloilta ja muilta esteitä, jotka hidastavat projekteja. Tehostettu median hallinta yksinkertaistaa jakeluketjua ja tiedostojen päivittämistä eri kanaviin.

Vieläkö mietit Media Pocketin sopivuutta yrityksellenne? Tässä ROI laskuri arvioimaan konkreettista hyötyänne yrityksellenne käyttäessänne Media Tailorin median hallinnan ratkaisua:

Onko digitaalinen aineiston hallinta tarkoitettu vain markkinointiviestinnän tarpeisiin? 

On totta, että markkinointiosasto hallinnoi usein suurimman osan yrityksen mediatiedosto trafiikista. Kyseessä on kuitenkin vain yksi hyödyntämistapa. Koko yritys voi hyötyä hyvästä aineiston hallintajärjestelmästä. API rajapinta ja laajat integraatiot mahdollistavat hyödynnettävyyden myös muilla osastoilla. Tuotekehityksen ammattilaisemme voivat luoda lähes minkä tahansa integraation tarpeen vaatiessa. Tässä esimerkki yhdestä innovatiivisesta käyttötarkoituksesta: Media Pocket luo museo elämyksiä Finnish Music Hall of Famessa.

Kuka hyötyy tehokkaasta median hallinnan järjestelmästä?

 • Videotuottajat
 • Valokuvaajat
 • Mainonnan ammattilaiset
 • Markkinointi & myynti tiimit
 • Markkinoinnin johto
 • Graafiset suunnittelijat
 • Insinöörit
 • Freelancerit
 • Mediatuottajat
 • Julkaisijat
 • Verkkosivusuunnittelijat
 • Painotoimiston henkilöstö
 • Henkilöstöhallinton ammattilaiset
 • Arkkitehdit

Olemme kehittäneet median hallinnan järjestelmän, jonka on helppokäyttöinen ja selkeä koko tiimisi käyttöön. Maksimoi jokaisen media tiedostosi arvo ja vältä pullonkaulat varmistamalla saumattomat työnkulut.

Valmiina aloittamaan?