fbpx
Media PocketMedia Pocket
Älykästä kierrätystä - Vestia & Media Pocket

Älykästä kierrätystä

Vestia Oy ja Media Tailor Oy ovat keksineet tavan yhdistää keinoälyavusteisen digitaalisen aineistonhallinnan ja tehokkaan kierrätyksen. Trendien ympärille rakentuva palvelukokonaisuus tulee helpottamaan ihmisten arkipäivää ja vauhdittamaan osaltaan kiertotaloutta.

Olemme tulleet pitkälle jätehuollon digitalisaation ensimmäisistä askelista, jolloin sähköiset päätelaitteet mullistivat jäteautokuljettajien työskentelyn tehokkuutta. Nykypäivän pitkälle kehittyneet mobiililaitteet mahdollistavat uusien alan teknologisten palveluinnovaatioiden kohdentamisen myös aina kuluttajalle asti.

Vestia Oy on Jokilaaksojen alueella toimiva 16:sta kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiö on ottanut viime aikoina roiman harppauksen jätehuollon palveluiden digitalisoinnissa siirtyen alansa teknologisen kehityksen tiennäyttäjäksi Suomessa.

Vestia Oy:n toimitusjohtaja Olavi Soinio esitteli Media Tailorin kanssa suunnitellun Älykäs kierrätys-konseptin  21.9.2020 Ylivieskassa järjestetyssä Vestian lajittelupihojen etävalvomon avajaisten yhteydessä.

Innovatiivinen ratkaisu pohjautuu jätteiden lajittelun helpottamiseen älykkään median hallinnan alustan – Media Pocketin avulla. Ratkaisun keskiössä on pilvipohjaisen Media Pocketin ketteryys ja sen kehittynyt tekoälypohjainen kuvantunnistus.

Hiljattain solmittu sopimus kollaboraatiosta on Media Tailorille merkittävä, sillä yritys tukee itse ympäristöystävällisyyttä parhaansa mukaan kaikessa toiminnassaan.

Tavoitteena tarjota opastusta juuri kun sitä eniten kaivataan  

Älykäs kierrätys- konseptin ensisijaisena tavoitteena on auttaa kuntalaisia konkreettisesti jätteiden kierrätyksessä selaimen kautta. Palvelua hyödyntääkseen kuntalainen tarvitsee vain laitteen, kuten älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen sekä Internet yhteyden. 

Konseptin toteutuessa kierrättäjä saa tarkat esinekohtaiset kierrätysohjeistukset sekä tiedon, missä lähin tarvitsemansa materiaalin kierrätyspiste sijaitsee. Lisäksi palvelu auttaa tunnistamaan esineen materiaalin, mikäli sitä on vaikea tunnistaa silmämääräisesti. 

Tekoälytunnistusmahdollisuus yhdessä lajittelupihan etävalvonnan kanssa varmistaa osaltaan jätteiden oikeaoppisen lajitteluprosessin toteutumisen. Kierrätysmielekkyyden ja -varmuuden kohotessa ratkaisulla on mahdollisesti vaikutusta kierrätysasteen paranemiseen entisestään. 

Näppärä 3-vaiheinen prosessi kierrättäjälle kuvasta ohjeiksi 

Vestian nykyinen jätehaku verkkosivuilla

Palvelukokonaisuuden valmistuessa kunnan asukas voi lähettää esimerkiksi mobiililaitteella ottamansa valokuvan kierrätettävästä esineestä Vestian verkkopalveluun.

Media Pocketin keinoäly prosessoi kuvan ja tunnistaa siitä esineen ja sen materiaalin - esimerkiksi puun, muovin, metallin jne.
Media Pocketin keinoäly analysoi kuvan esineet

Vestian vekkopalvelusta kuva siirtyy integraation ansiosta automaattisesti pilven kautta Media Pocketin medianhallinta-alustalle ja sen tunnistuskeinoälylle analysoitavaksi. Media Pocketin keinoäly prosessoi kuvan ja tunnistaa siitä esineen ja sen materiaalin – esimerkiksi puun, muovin, metallin jne.

Nopean analyysin valmistuttua Media Pocket lähettää tunnistetiedot takaisin Vestian verkkopalveluun. Verkkopalveluun koostetaan jokaista tunnistetietoa vastaavat ajankohtaiset kierrätysohjeet, jotka jaetaan kuluttajalle vastineeksi kuvasta.

Vaikka prosessi vaikuttaa monivaiheiselta kokonaisuudelta, käyttäjä saa ohjeistuksen silmän räpäyksessä kuvan ladattuaan. Kuvantunnistus keinoälyllä- käyttäjäprosessi voidaan yksinkertaistaa seuraavasti:

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vihki Vestian etävalvomon

Lajittelupihojen avajaisissa vihittiin käyttöön Suomen ensimmäinen lajittelupihoja reaaliaikaisesti monitoroiva etävalvomo. Tulevaisuudessa asukas saa yhdellä napin painalluksella yhteyden etävalvomoon ja voi suorittaa tarvittavan jätemaksun kätevästi paikan päällä. Etävalvomon ansiosta lajittelupihojen aukioloaikoja pystytään pidentämään huomattavasti.

Mallit skaalautuvat myös muiden jätehuoltoyhtiöiden käyttöön

Jätehuolto digitalisoituu vauhdilla – kuka pysyy tahdissa mukana? Keinoälytunnistuskonseptin ja automatisoidun kierrätyspisteiden etävalvonta-mallin uskotaan herättävän kiinnostusta sekä kotimaisten, että ulkomaisten alan toimijoiden joukossa. Innovatiiviset kiertotaloutta tukevat teknologiset ratkaisut ovat tärkeitä Suomen kilpailukyvyn kannalta.

Tekoälyä hyödyntävää medianhallinnan pilvipohjaista alustaratkaisua voidaan soveltaa mitä innovatiivisempiin käyttötarkoituksiin. Vestian Älykästä Kierrätystä-konsepti on tästä mahtava esimerkki. 

On hienoa olla mukana mahdollistamassa konseptia, joka helpottaa usean ihmisten jokapäiväistä arkea ja tehdä yhteistyötä alan edelläkävijän, uusia teknologisia ratkaisuja hyödyntävän toimijan kanssa. Tehokas kierrätys ja sen tukeminen on nykyhetkeä sekä tulevaisuutta. Pienet kierrätysteot johtavat yhdessä suuriin muutoksiin.

Markus Paul
CEO – Media Tailor

Sanontamme mukaan: Nowadays every company is a media company. Media Pocket skaalautuu jokaisen yrityksen käyttöön älykkäillä ominaisuuksillaan. Keinoäly kuvantunnistuksen lisäksi Media Pocketin keinoäly voi analysoida monipuolisesti myös videoita. Lue lisää.

Lisätietoa:

Markus Paul, CEO – Media Tailor +358-40-5002000 markus.paul@mediatailor.fi

Patrik Björkenheim, Head of Operations – Media Tailor +358-40-8411217 patrik.bjorkenheim@mediatailor.fi

Olavi Soinio, toimitusjohtaja – Vestia Oy +356-44-751 8670 olavi.soinio@vestia.fi


Keskustelemme mielellämme yrityksellenne räätälöidyistä median hallinnan ratkaisuista.